ស្វាគមន៍ទៅក្រុមហ៊ុនរបស់យើង

វិញ្ញាបនប័ត្រ

កាតមីញ៉ូម azo គិតថ្លៃ

រាជ

ហែកកម្លាំងបើយោងតាម ​​ISO 5912

formaldehyde

spary អំបិលនេះបើយោងតាម ​​ISO5912

EN581

Cadmium PAHs phthalates azo

វិញ្ញាបនប័ត្រដោយឥតគិត azo

EN13537

ឈានដល់ 138

CPAI-84

កាតមីញ៉ូម azo មាតិកា freeFabric (នីឡុង)


WhatsApp Online Chat !