எங்கள் நிறுவனம் வரவேற்கிறேன்

சான்றிதழ்

AZO கேட்மியம் இலவச

அடைய

ஐஎஸ்ஓ 5912 படி வலிமை கண்ணீர்

ஃபார்மால்டிஹைடு

உப்பு spary ISO5912 படி

EN581

PAHs PHTHALATE AZO கேட்மியம்

AZO இலவச சான்றிதழ்

EN13537

138 ரீச்

CPAI-84

AZO கேட்மியம் freeFabric உள்ளடக்கம் (நைலான்)


WhatsApp Online Chat !