ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಸ್ವಾಗತ

ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಉಚಿತ ಆಸೋ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್

ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು

ಐಎಸ್ಒ 5912 ಪ್ರಕಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಟಿಯರ್

ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್

ISO5912 ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು spary

EN581

PAHs Phthalate ಆಸೋ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್

ಆಸೋ ಉಚಿತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

EN13537

REACH 138

CPAI-84

ಆಸೋ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ freeFabric ವಿಷಯ (ನೈಲಾನ್)


ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚಾಟ್!